Актуални новини

Актуални новини

Актуални  новини

Грамота и Плакет за СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас за 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 


 

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ ЗА ИЗПИТА ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА 21.06.2021 Г.

 

 

Скъпи ученици, уважаеми родители,

 

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се проведе на 21.06.2021 г., понеделник.

Учениците следва да се явят пред главния вход на училището, откъм църквата, не по-късно от 8.15 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта, ученически бележник), служебна бележка, задължително лична предпазна маска.

 

Всеки кандидат има право да избира материалите, с които да рисува. В изпитния ден носи лични художнически материали (например: акварел, темпера, пастели, цветни тушове; моливи, креда, въглен, сангин, туш, пастел; триъгълник, линия, пергел, гума, четки, съд за вода, палитра, паус, ножица и други; няма поставени ограничения).

 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас осигурява за всеки от кандидатите рисувателен лист с размер 35 х 50 см и/или глина (за тези, които я предпочитат като материал за изпитната си работа).

 

Изпитът е анонимен.

 

Начало: 09:00 часа

 

Времетраене: 5 астрономически часа

 

Важно! Учениците задължително да носят служебните си бележки, тъй като освен при влизането в сградата на училището, ще им бъдат необходими за попълване на входящия номер в полето за лични данни.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!

 


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Изпитът за определяне на срочна оценка по География и икономика – ПП за XII клас ще се проведе на 17.05.2021 г. от 08:00. Учениците трябва да се явят пред зам. – дирекцията на училището 15 минути преди началото на изпита.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

11.05.2021 г. - неучебен, но присъствен ден.

 


 

ДЕН НА ЕВРОПА - 2021

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗКУСТВО“ 2020–2021

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-09-748/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за преустановения присъствен образователен процес на учениците от I до XII клас от 22.03.21 г. до 31.03.21 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването за въведените временно противоепидемични мерки от 22.03.21 г. до 31.03.21 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-01-37/10.03.2021 г. за преминаване в ОРЕС от 12.03.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от областния кръг на олимпиадата по философия - 07.02.2021 г.

 


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за I учебен срок на учебната 2020/2021 година.

 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Изменения и допълнения във връзка със Заповед № РД 01-51 от 26.01.21 г. на министъра на здравеопазването в Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19.


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЗА ПЕРИОДА 04.02.2021 Г. - 17.03.2021 Г.


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

 

Съгласно т. 5 от Заповед № РД09-2924/ 26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, Областния координационен щаб взе решение учениците от 5. до 12. клас в област Бургас да преминат към обучение от разстояние в е-среда за периода от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 г. (включително).


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, С КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД1 "ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ "

МОБИЛНОСТ 1

Курсове:

- "Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването"

- „Всички сме специални“: Включване и подкрепа за ученици със специални потребности в и извън класната стая“

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 03.08 – 08.08.2020 г./ 10.08 – 15.08.2020 г.  

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

МОБИЛНОСТ 2

Курс "Аудиовизуални и социални медии за класната стая"

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 05.10 - 16.10.2020 г.

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

Предвид усложнената обстановка, свързана с Covid-19, желаещите изпращат своите кандидатури онлайн на адреса на училището soukim@abv.bg, както и на хартиен носител (в канцеларията).

 

 

 

Пълният комплект документи на кандидатите следва да съдържа:

  1. Заявление до директора
  2. План за разпространение на резултатите
  3. Europass езиков паспорт
  4. Професионална автобиография
  5. Професионално портфолио
  6. Анкетна карта за самооценка
  7. Копие от Диплома за висше образование
  8. Копие от други документи, удостверяващи езикови и компютърни компетенции, квалификационни степени, квалификационни кредити, награди, в т.ч. наличие на предишни и настоящи постижения с ученици.
  9. Копие от сертификати за участие в курсове, програми (в т.ч. „Еразъм+“ и други европейски инициативи), семинари, уебинари, членство в професионални организации и др. по преценка на кандидата.

 

Мейлът с прикачения комплект документи именувайте по следния начин:

Erasmus+2020_Application_ImeFamilia

 

КРАЕН СРОК ЗА ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

30.06.2020 г., 16:00 ч.

 

Забележка: Оригиналният комплект документи за кандидатстване (хартиен носител) внесете в канцеларията на училището по възможност в упоменатия по-горе срок. При непреодолими обстоятелства, направете го при първа появила се възможност. Съхранявайте надлежно оригиналния комплект.

 

За въпроси и допълнителна информация:

kim_erasmus@abv.bg

 

Всеки кандидат ще получи обратна връзка за резултатите от първия кръг – кандидатстване по документи.

Кандидатите, представили пълен набор документи, отговарящи на критериите на журито, ще бъдат поканени на събеседване.

Имената и датата ще бъдат обявени допълнително на сайта, както и на информационното табло в сградата на училището.

У С П Е Х    Н А    В С И Ч К И!

 


 

Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас