Актуални новини

Актуални новини

Актуални  новини

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители на първокласници,

 

В условията на обявената в страната извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици в I клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас ще се осъществи по следния начин:

1. На 03.06.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на електронната страница на Община Бургас за прием на ученици в първи клас и на видно място в училище.

2. До 04.06.2020 г. (вкл.) ще получите на електронната си поща Заявление по образец за записване на Вашето дете в нашето училище.

3. От 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. (вкл.) всеки родител, който желае да запише детето си в I клас в СУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас трябва да се обади на тел.: 056/ 84-33-98;  056/ 84-60-34 и да потвърди желанието си като съобщи на длъжностното лице личните данни на детето си (три имена и ЕГН).

4. От 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. (вкл.) родителят трябва да изпрати на електронната поща на училището soukim@abv.bg:

- коректно попълнено Заявление за записване в I клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас (сканирано и подписано от родителя).

- сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 

Забележка: Съгласно Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на Община Бургас за учебната 2020/2021 година, ако родителите не могат да предоставят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, детето им няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

 

ВАЖНО!!! При констатирани несъответствия, родителят ще бъде лично уведомен по  телефон/ е-mail от наш служител.

 

След нормализиране на обстановката родителите трябва да представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

 

От ръководството

 


 
 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Със Заповед №РД-09-1035/12.05.2020 г. на Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката - дните 20, 22 май и 9, 11 юни 2020 г. са определени за учебни 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването е обявено удължаване срока на въведените противоепидемични мерки  на територията на Република България до 12.04.2020 г. (вкл.)

Заповед

 


 

ВАЖНО 

СЪОБЩЕНИЕ!

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,
 

Уведомяваме Ви, че актуална информация относно цялостната организация на обучението в електронна среда, считано от 16.03.2020 г., ще откривате в секция "е-обучение" и секция "за учениците", подсекция "образователни ресурси".

 


 

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ!

 Заповед  №673  от 13.03.2020 г. на Кмета на град Бургас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

ДНЕС (петък  13.03.2020 г.) учебните занятия се отменят.

Ще получавате своевременно актуална информация на сайта на училището.


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

Уведомяваме Ви, че от утре -  12.03.2020 г. учениците ще бъдат допускани в сградата на училището след прецизен филтър чрез измерване на телесната температура с безконтактен инфрачервен термометър. При констатиране на повишена температура, учениците ще бъдат връщани за лечение. В сградата няма да бъдат допускани външни лица!

 

Молим всички за търпение и разбиране!

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че учебните занятия се подновяват от утре, 12.03.2020 г. /четвъртък/ в същите учебни смени при засилени противоепидемични мерки.

 
 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от областен кръг ​на олимпиада по философия и класирани за Националния кръг

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

От 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително, със заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на Кирил Ананиев - Министър на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България.

Заповед

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

От 03.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително, със заповед №РД-01-30/02.03.2020 г. на д-р Георги Паздеров - Директор на Регионална здравна инспекция - Бургас, е обявена грипна епидемия и е преустановен учебният процес за всички 137 училища от 13-те общини в област Бургас.

Заповед

 


 

Учениците от СУ,,Св. св.  Кирил и Методий“ – гр. Бургас

 показаха как се прави евакуация при пожар

          

       Евакуация при пожар в сграда разиграха учителите и учениците от СУ "Св. св. Кирил и Методий".

       Нейната цел е учениците  да научат кои са правилните и безопасни действия при подобни инциденти.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Бургас, участва в Десетото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2020

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Списък на учениците, класирани за областен кръг на олимпиадата по философия

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ СЕ УДЪЛЖАВА

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

След заседание на Регионалния щаб за борба с грип и ОРЗ е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас.

Грипната ваканция се удължава и за дните 03.02.2020 г. и 04.02.2020 г., включително, които са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас.

 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 06.02.2020 г. /четвъртък/ в следните смени:

 

I-ва смяна - начален етап I, III клас; гимназиален етап VIII, IX, X, XI, XII клас

II-ра смяна - начален етап II, IV клас; прогимназиален етап V, VI, VII клас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Изпитите за определяне на срочна оценка за I учебен срок на учебната 2019/2020 година ще се проведат при следния график:

Дата на изпита

Начален

час

Учебен

предмет

Клас

Вид на изпита

Продължителност на изпита

Място на провеждане

14.02.2020 г.

14:00

География и икономика – ЗУЧ

в

писмен

3 астрономически часа

Училищна библиотека

14.02.2020 г.

14:00

Български език и литература – ЗИП

XII а

писмен

3 астрономически часа

Училищна библиотека

 

 

Учениците са длъжни да се явят пред зам.-дирекцията на училището 15 минути преди началото на изпита.

Резултатите от изпитите се оповестяват в зам.-дирекцията на училището в срок до 18.02.2020 г. вкл.

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми ученици,

уважаеми родители

 

Уведомяваме Ви, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 05.02.2020 г. (сряда) в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" - гр. Бургас с начален час: 09:00 часа. Всички ученици следва да се явят в сградата с документ за самоличност да и заемат местата си не по-късно от 08:30 часа.

 

Пожелаваме Ви успех!


ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА СУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

21.01.2020 г.

 

Правото да участва в проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ 2020-2021 г. на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ спечели с безапелационна кандидатура най-старото и най-голямо училище в Бургас. Класирането премина през изключително трудна селекция, в която 71 училища от цялата страна се състезаваха да бъдат сред първите 20.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Основната цел на проекта е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.

Изпълнителният директор на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ г-жа Милена Стойчева отправи поздравления към школото за силната кандидатура, за интереса към темата зелено предприемачество и готовността за съвместна работа да възпитаме ново поколение отговорни към природата предприемчиви български лидери!

Официалното откриване на проекта и първоначалното обучение на учители от класираните двадесет училища, участващи в проекта, ще се състои на 31.01.-01.02.2020 г. в споделеното работно пространство на JA – JA Startup Hambar в София тех парк.

 

НА ДОБЪР ЧАС, ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ОТ СУКиМ!


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЕНА Е ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

След заседание на Регионалния щаб за борба с грип и остри респираторни заболявания е взето решение за обявяване на грипна епидемия на територията на област Бургас.

 

Дните от 27.01.2020 г. до 31.01.2020 г., включително, са обявени за неучебни за всички училища на територията на област Бургас.

 

Учебните занятия ще бъдат подновени на 03.02.2020 г. /понеделник/ в следните смени:

 

I-ва смяна - начален етап I, III клас; гимназиален етап VIII, IX, X, XI, XII клас

II-ра смяна - начален етап II, IV клас; прогимназиален етап V, VI, VII клас

 

Заповед

 


 

 150 ГОДИНИ УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - XII КЛАС НА 28.10.2019 Г.

 


 

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Ръководството и педагогическата колегия на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас Ви канят на 16 септември от 9:30 часа в двора на училището.

Нека заедно посрещнем новата учебна година!

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

          Уведомяваме Ви, че на основание Заповед №РД-09-2242/09.09.2019 г. на Министъра на образованието и науката се завишава броя на учениците за прием в I клас за училищата на територията на Община Бургас за учебната 2019/2020 г. 

В тази връзка обявяваме 4 свободни места.

от Ръководството


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ НА I, V И VIII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/20 Г.

 

Клас

 

Класен

ръководител

Дата

 

Час

 

Класна

стая

IА

Ани

Ганева

13.09.2019 г.

(петък)

18:00

2

IБ

Валентина Дунгьова

13.09.2019 г.

(петък)

18:00

3

IВ

Силвия

Панайотова

13.09.2019 г.

(петък)

18:00

6

IГ

Галина

Чолакова

13.09.2019 г.

(петък)

18:00

7

VА

Любомира

Донева

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

33

VБ

Жечка

Димитрова

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

25

VВ

Милена

Ганева

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

17

VГ

Пенка

Деянова

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

35

VД

Таня

Иванова

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

34

VIIIА

Изобразително изкуство

Петя

Петрова

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

27

VIIIБ

География и икономика

Радка

Ралчева

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

24

VIIIВ

Софтуерни и хардуерни науки

Димитрина

Димитрова

12.09.2019 г.

(четвъртък)

17:30

16

 

 


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ


ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство на учениците от  VII клас ще се проведе на 20.06 (четвъртък) 2019 г. от 09:00 часа.

     Учениците да се явят  в 08:30 часа пред СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.