Последни новини

Прием в І клас

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми родители на първокласници,

 

В условията на обявената в страната извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици в I клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас ще се осъществи по следния начин:

1. На 03.06.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на електронната страница на Община Бургас за прием на ученици в първи клас и на видно място в училище.

2. До 04.06.2020 г. (вкл.) ще получите на електронната си поща Заявление по образец за записване на Вашето дете в нашето училище.

3. От 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. (вкл.) всеки родител, който желае да запише детето си в I клас в СУ „ Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас трябва да се обади на тел.: 056/ 84-33-98;  056/ 84-60-34 и да потвърди желанието си като съобщи на длъжностното лице личните данни на детето си (три имена и ЕГН).

4. От 05.06.2020 г. до 12.06.2020 г. (вкл.) родителят трябва да изпрати на електронната поща на училището soukim@abv.bg:

- коректно попълнено Заявление за записване в I клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас (сканирано и подписано от родителя).

- сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 

Забележка: Съгласно Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на Община Бургас за учебната 2020/2021 година, ако родителите не могат да предоставят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, детето им няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

 

ВАЖНО!!! При констатирани несъответствия, родителят ще бъде лично уведомен по  телефон/ е-mail от наш служител.

 

След нормализиране на обстановката родителите трябва да представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

 

От ръководството

 


Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас

 


 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 Г.

 

4 ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПО ИЗБОР:

 

1. Испански език

2. Италиански език

3. Руски език

 

Обучението на учениците се осъществява по специалната програма на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от висококвалифицирани преподаватели по системата на Cambridge English.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

 •  Изучаване на чужди езици /английски, руски, испански, италиански, френски, китайски/;
 • Допълнителна подготовка по български език и литература и математика;
 • Компютърен кабинет оборудван с лаптопи за обучение на учениците по всички учебни предмети;
 • Целодневна организация на учебния ден /8:00 – 17:30/, осигурена за всяка отделна паралелка;
 • Реконструирани и модернизирани спортни пространства с отделна секция за учениците от начален етап;
 • Модерно обзаведен ученически стол с алтернативни здравословни менюта и специална зала за първокласниците;
 • Безплатна подкрепителна закуска;
 • Безплатен плод и мляко;
 • Ресурсен кабинет;
 • Логопедичен кабинет;
 • Медицински кабинет;
 • Кабинет педагогически съветници;
 • Библиотека;
 • Видеонаблюдение и охрана.

 

Клубове по интереси:

 • изобразително изкуство – батик, рисуване върху керамични изделия, живопис
 • спорт /таекундо, футбол/
 • музика

 

Ние гарантираме подготовка на високо ниво по всички предмети.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас е с доказани традиции в чуждоезиковото обучение. В него работят висококвалифицирани преподаватели, осигуряващи отлична езикова подготовка и задълбочени познания по всички общообразователни предмети.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БУРГАС

УЧИЛИЩЕТО НА НАЙ-ДОБРИТЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас