Последни новини

Ученически съвет

Добре дошли във виртуалната територия на Ученическия съвет към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Бургас!

Кои сме ние?

Млади, амбициозни, енергични и заредени с ентусиазъм ученици, готови отговорно да се изправим пред предизвикателството, наречено „училищен живот“. Решени сме да докажем ползата от структурата, наречена „Ученически съвет“, защото убедено вярваме в нейните възможности и в резултатите от работата й!

Какво можем?

Чрез подкрепата на ръководството и преподавателите ни можем да реализираме мечтата на всеки ученик – училището ни да се превърне в желано пространство, в което да се чувстваме значими и ценени с нашите идеи, таланти, действия.

Какви са нашите цели?

  • Да утвърдим авторитета на училищната институция.
  • Да подобрим отношенията и комуникацията между администрация и ученици.
  • Да освежим, оцветим и направим пълнокръвен училищния живот.
  • Да помогнем за развиването на качества като инициативност, отговорност, креативност, лидерство, работа в екип сред учениците.
  • Да повишим ангажираността и участието на членовете на училищното общество в различни събития, кампании, проекти.
  • Да инициираме и организираме дейности, насочени към личностното развитие и формирането на активна гражданска позиция у всеки от нас.

 

Кои са основните ни принципи?

Демократичност, инициативност, толерантност, отговорност, креативност, подправени с нестихващ оптимизъм.

Ролята на нашата секция в училищния сайт?

Тук ще намерите информация за настоящи и бъдещи проекти, кампании, събития и за това как да се включите в тях.

Нашата структура?

Ще я оповестим съвсем скоро!