Състезание "Моята Европа"

Броени дни преди официалното приключване на проекта ни "Училищно образование - от глобални умения и нагласи към знания" по програма „Еразъм+“, Екипът за ключови компетентности „Чужди езици“ организира и проведе състезание „Моята Европа“ с ученици от Х ‘б’ и Х ‘в’ клас. Над 50 бяха въпросите, по които десетокласниците изпробваха нивото си на подготовка в сферата на създаването на Съюза, администрацията и принципите на управлението му. Истинско удоволствие донасяха тихите възгласи на удовлетворение при всеки точен отговор.

На почетната стълбица като най-знаещи застанаха Григорий Кормилец, София Холод и Хатче Исуф, но победители бяха всички – за пореден път училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас представи неотменната си позиция и ангажимент за отговорно възпитание на настоящи европейски граждани и бъдещи лидери.

Проект 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100391 „Училищно образование - от глобални умения и нагласи към знания“ е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Период на изпълнение: 01.02.2023 – 31.01.2024

Стойност: 18 560 евро