Последни новини

Стипендии

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици само с един родител

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици с трайни увреждания

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяването на отпадането

Предложение

Регламент