Последни новини

Самостоятелна форма на обучение

График за първа редовна изпитна сесия (м. януари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, начален етап

График за първа редовна изпитна сесия (м. януари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, гимназиален етап

График за първа редовна изпитна сесия (м. януари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, прогимназиален етап

График за провеждане на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година