Последни новини

Самостоятелна форма на обучение

График за втора редовна изпитна сесия (м. юни 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, прогимназиален етап

График за втора редовна изпитна сесия (м. юни - м. юли 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, гимназиален етап

График за втора редовна изпитна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение, начален етап

График за провеждане на втора сесия за първия клас (поправителна) на учениците в самостоятелна форма на обучение по чл. 37, ал. 6 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, гимназиален етап - IX клас

График за втора редовна изпитна сесия (м. февруари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, гимназиален етап - XII клас

График за първа редовна изпитна сесия (м. януари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, начален етап

График за първа редовна изпитна сесия (м. януари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, гимназиален етап

График за първа редовна изпитна сесия (м. януари 2024 г.) на учениците в самостоятелна форма на обучение, прогимназиален етап

График за провеждане на изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година