Последни новини

Прием в I-ви клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
 
Във връзка с Решение на ПС, прието с Протокол № 04/ 09.01.2024 г. и съгласувано становище на Обществения съвет за учебната 2024-2025 година в СУ "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Бургас е утвърден следния училищен план-прием в I клас:
 • 4 паралелки с по 22 ученици във всяка;
 • 4 групи за целодневна организация на учебния ден (ЦОУД).
Предлагаме на Вашето внимание актуална информация за предстоящата кампания:
 
 1. Електронна система за записване в I клас – https://www.uburgas.org/
 2. Правила за записване.
 3. Срокове и етапи за кандидатстване за прием в I клас.
 
Училището предлага още:
 
 • Занимания по интереси в различни тематични области
 • Спортни дейности – лека атлетика
 • Факултативни учебни часове – руски, испански, италиански език
 • Училищен стол – https://www.e-stol.com/
 • Медицински кабинет
 • Библиотека
 • Часове по английски език от Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас
 
Приложения:
 
 • Заповед на директора на училището за утвърждаване на училищния план-прием в I и в V клас;
 • Заповед на директора на училището за определяне на реда и графика на дейностите за прием на ученици в I клас;