Последни новини

Поправителни изпити

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за I учебен срок гимназиален етап на учебната 2023/2024 година (Допълнителна сесия)

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за I учебен срок гимназиален етап на учебната 2023/2024 година