Последни новини

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на личните данни на СУ "Св. св. Кирил и Методий"  - Бургас съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).