Последни новини

Олимпиади

Протокол за резултатите на участниците, явили се на общински кръг на олимпиада по математика - 10.12.2022 г. за учебната 2022-2023 г.

Резултати от областен кръг на олимпиада по философия - 06.02.2022 г. първа възрастова група VIII-X клас

Резултати от областен кръг на олимпиада по философия - 06.02.2022 г. втора  възрастова група XI-XII клас