Последни новини

Обществен съвет

ЗАПОВЕД

за избор на членове и резервни членове на Обществения съвет 

при СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Бургас

 

ПРОТОКОЛ

за избор на членове и резервни членове на Обществения съвет 

при СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Бургас