Последни новини

НВО X клас

X КЛАС
Български език и литература 10 юни 2024 г. начало 09:00 часа
Математика 12 юни 2024 г. начало 09:00 часа            

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

(по желание на ученика)

14 юни 2024 г. начало 09:00 часа

 

Заповед за определяне на дати за провеждане на Националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023/ 2024 година