Последни новини

НВО VII клас

VII КЛАС
Български език и литература 19 юни 2024 г. начало 09:00 часа
Математика 21 юни 2024 г. начало 09:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024 г. начало 09:00 часа
Изпит за определяне на способностите по изобразително изкуство 24 юни 2024 г.

 

Заповед за определяне на дати за провеждане на Националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023/ 2024 година

Заповед за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и на график на дейностите през учебната 2023/ 2024 година