Последни новини

Квалификации

Предстоящо обучение 

1. Тема на обучението: Работа с Mozabook и Mozaweb. Създаване на електронни ресурси. 

2. Място на провеждане: СУ “Св. св. Кирил и Методий”  

3. Период на провеждане: 02.05.2024 г. 

4. Начален и краен час: 09:00 – 14:00 

5. Наименование на обучителната организация: вътрешноинституционална квалификация 

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 22 

 


 

Предстоящо обучение 

 

1. Тема на обучението: Майсторски клас Как да намаля агресията в училище чрез емоционалната интелигентност 

2. Място на провеждане: онлайн 

3. Период на провеждане: 24.02.2024 г. за гимназиален етап и 25.02.2024 г. за начален и прогимназиален етап 

4. Начален и краен час: 09:00 – 16:00 

5. Наименование на обучителната организация: Уча.се 

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 41

 


 

Предстоящо обучение:

 

1. Тема на обучението: Мултикултурна класна стая - предизвикателства и привилегия

2. Място на провеждане: х-л Калиста, Старозагорски минерални бани

3. Период на провеждане: 30-31.10.2023 г.

4. Начален и краен час: 13:00 – 19:00

5. Наименование на обучителната организация: вътрешноинституционална квалификация

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 55

 


Предстоящо обучение: 

 

1. Тема: “Съвременни методически насоки в преподаването на математика”  

2. Място на провеждане: синхронно обучение в електронна среда 

3. Период на провеждане: 18-19.02.2023 г. 

4. Начален час: 09,30 

5. Наименование на обучителната организация: ДИКПО - Варна към ШУ “Епископ Константин Преславски” 

6. Заявили желание за участие педагогически специалисти от училище: 2 

 


Предстоящо обучение: 

 

1. Тема на обучението: Изграждане на умения за самостоятелно учене у учениците   

2. Място на провеждане: СУ „ Св. св. Кирил и Методий “ – Бургас 

3. Период на провеждане: 13.02.2023 г. 

4. Начален час: 09:00 

 Краен час: 12:00 

5. Наименование на обучителната организация: ВЪТРЕУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ОБУЧЕНИЕ НА ЕКК ГЦОУД 

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 16