Последни новини

Еразъм +

НОВАТА ЕРАЗЪМ+ ПРОГРАМА (2021-2027). ПО-ДОБРА. С ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ!

 


 

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA101-078450 ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА

 


 

ПРАКТИЧЕСКИ НАРЪЧНИК Online Apps and Tools for Teaching

 


 

ДЕН НА ЕВРОПА - 2021

 


 

„ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБЪР ИНТЕРНЕТ“

 

Под това мото на 9 февруари 2021 г. светът за 18-и пореден път ще отбележи Международния ден за безопасен ИНТЕРНЕТ.

Същият се отбелязва всяка година на втория ден, през втората седмица на втория месец (февруари) в повече от 150 държави. Започнал през 2004 г. по инициатива ва Европейската комисия, този ден е посветен на безопасността на децата и младите хора в дигиталния свят, на стремежа да се привлече вниманието към по-отговорното ползване на интернет и мобилните устройства.

Основна тема за 2021 г. е фалшивата информация в интернет, рисковете, които тя носи и как се разпознава

Учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас екипно ще изработват постери и ще обсъждат темата по време на творческия процес. Събитието е част от реализирането на училищния проект по Програма „Еразъм+“ "Интегриране на компетенции и иновативни методи в клас и в управленската училищна практика".

Учениците от I-ви до IV-и клас ще влязат в ролята на журналисти и ще интервюират своите преподаватели и родителите си как се справят с нелеката задача в разпознаването на истинските от фалшивите новини. „Сценаристи“ на въпросите за интервютата ще бъдат по-големите ученици от VII, VIII и XII клас, които сега са на училище в присъствена форма.

КОГА? - 9 февруари 2021 година, 12.30-13.30 ч.!

Включете се и Вие!

 


 

Резултати от процедура по селекция на кандидати за участие в проект по КД1 на програма Еразъм+

 


 

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA101-078450 «ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА»

 


 

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА УЧИЛИЩЕТО В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

 

На 12 юни 2020 година излязоха официалните резултати от селекция на проектни предложения по КД1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“, „Висше образование“ и „Образование за възрастни“, Покана за кандидатстване към 05/11 февруари 2020 http://hrdc.bg/news/ka1-results-2020/.

 

В списъка с одобрени за финансиране проектни предложения,

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас е под №12.

 

Нашият проект, 2020-1-BG01-KA101-078450 "Интегриране на компетенции и иновативни методи в клас и в управленската училищна практика", Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование", предвижда реализиране на три мобилности, в рамките на които 5 представители на педагогическия и управленски състав ще посетят 4 обучителни курса, а именно:

 

МОБИЛНОСТ 1

Двама учители ще участват в курсовете "Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването" и „Всички сме специални“: Включване и подкрепа за ученици със специални потребности в и извън класната стая“.

 

МОБИЛНОСТ 2

Един учител ще участва в двуседмичен курс "Аудиовизуални и социални медии за класната стая", с включен в програмата широк спектър от практически дейности, творчески дигитални и уеб базирани решения, с по-ангажирани към учениците уроци, насърчаващи екипната работа.

 

МОБИЛНОСТ 3

Директорът на училището и педагогически съветник ще участват в курс "Структурирани образователни посещения в училища/институти и обучения".

 

Предстои сключване на Договор за изпълнение на проекта с Националната ни агенция – Център за развитие на човешките ресурси, София.

 

Проектът е едногодишен, с период на изпълнение 01.06.2020 – 31.05.2021.

 

Да се поздравим с успеха и си пожелаем творческо реализиране и професионално усъвършенстване!

 


 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО В РАМКИТЕ НА КОЛОКВИУМ "МОЯТ ЕРАЗЪМ+"

 

ВАЖНО

 ПОКАНА ЗА ОТКРИВАНЕТО НА КОЛОКВИУМ НА ТЕМА МОЯТ ЕРАЗЪМ+

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – БУРГАС

ПРОЕКТ 2017-1-BG01-KA101-035905 „ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ - ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА”

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ КД1 – ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ГРАЖДАНИ, МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас  изпълнява първи проект по Програма „Еразъм+“  

Най-голямото бургаско училище търси формулата на успешното съвременно образование като инвестира в повишаването на компетенциите на своите педагози. Проектът „Интеркултурни компетенции и технологии - пътят към успеха” идва в точния момент и се изправя срещу едно от най-сериозните предизвикателства за българския учител – работата с "нет" - поколението. Какъв всъщност е проблемът? От едната страна в образователния процес стоят нашите деца - с коренно различния си начин на мислене, поведение и стил на учене. Те приемат технологиите за даденост и не могат да живеят без тях. От другата страна са учителите, които от своя страна търсят подходящите и полезни мерки, за да се адаптират към постоянно променящата се информационна среда. Така по естествен път идва идеята за включване на училищния персонал в квалификационни обучения в международна среда, които да осигурят нужните методологични и дигитални компетенции за преодоляване на асинхрона в технологичните умения.

Проектът се финансира по програма „Еразъм+“ и предвижда участие на петима учители  в три курса, първият от които се реализира в момента: „Технологично подпомогнато обучение”, „Многообразие в образованието: Развиване на междукултурни и комуникационни умения” и „Разгръщане на ИКТ уменията. Използване на технологични инструменти”. Проектните дейности обхващат периода юли 2017 – юни 2018 година, а курсовете се провеждат в Изпълнителният център за обучения в Малта.

             

По-ефективната работа на учителите за по-добри резултати на учениците ще се постигне с подобряване на уменията им за преподаване чрез овладяване и добавяне на нови техники и използването на утвърдена европейска иновативна методика. В резултат на обученията учителите ще развият широк спектър от междукултурни, дигитални, технически, творчески, авторски, онлайн и езикови умения и компетенции, които ще споделят чрез поредица от вътрешни обучения и семинари с колегите си и с учители от Бургас и региона.

Учителите от "Св. св. Кирил и Методий" изучават нови техники в сферата на образованието

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

Чрез рамковата програма Еразъм + и в рамките на Ключова дейност 1 Образователна мобилност за граждани, Мобилност на персонал в училищното образование училището реализира проект за обучение на учители. Проектът е резултат от Европейския  план за развитие (ЕПР) на СУКиМ.

Продължителността му е 12 месеца: 01.07.2017 - 30.06.2018

Стойност: 11 455 евро 

 

Проект „Интеркултурни компетенции и технологии - пътят към успеха” предвижда обучения за четирима учители и един директор. Това са хора, които отговарят за развитието и популяризирането на училището, с по-голямо участие в дейностите по обучение и иновации. В съответствие с Европейския план за развитие на СУКиМ, те използват знанията по чужди езици и ИКТ, за да кандидатстват за средства от ЕС, за да започне международно сътрудничество и популяризиране на училището в страната и чужбина. Приоритети на СУКиМ  са  междукултурните отношения и комуникаци и иновативното използване на ИКТ с педагогически цели, в т.ч. за интензивно изучаване на чужди езици.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

 

Развитие на по-добри умения от учителите в областта на технологиите и ИКТ и използването им в образователния процес
Да се развият междукултурните познания на педагозите
Да се осъзнае на училищно ниво специфичната характеристика на европeйската култура – Общност в разнообразието
Да се въведе информираност за начините на интегриране на ИКТ с методологии за преподаване, като се използват практически и експериментални методи
Да помогне учителите да осмислят своите собствени методи на преподаване по отношение на технологиите в класната стая днес
Да помогне на участниците да изпробват редица интересни инструменти, софтуер и програми и създадат дейности, свързващи методологията и технологиите днес
Да продължи развиването на собствените езикови умения на участниците
Да се опознае културното наследство на страната домакин

 

ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

 

Проектът предвижда реализирането на три мобилности:

1-ва мобилност - месец октомври 2017, 2 учители, двуседмичен курс: „Компютърно подпомогнато обучение”
2-ра мобилност - месец ноември 2017, 1 директор, едноседмичен курс: „Многообразие в образованието: Развиване на междукултурни и комуникационни умения”
3-та мобилност - месец април 2018, 2 учители, едноседмичен курс „Разгръщане на ИКТ уменията. Използване на технологични инструменти” 

ДОСТАВЧИК НА КУРСОВЕТЕ е Изпълнителен център за обучения – Малта. Институтът е специализиран в комуникационните програми за обучение с интензивно задълбочено изучаване на английски език основно за възрастни и професионалисти. Програмите се провеждат в сътрудничество с York Associates (UK), водещ доставчик в тази специфична област на професионална квалификация.

 

В резултат на обученията 5 педагози ще развият широк спектър от междукултурни, дигитални, технически, творчески, авторски, онлайн и езикови умения и компетенции, които ще споделят чрез поредица от вътрешни обучения и семинари със 155 учители от Бургас и региона.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

 • Подобряване на ключови компетентности и умения от участниците
 • Повишаване на мотивацията на учениците и по-голяма ангажираност в учебния процес
 • Възможност за последващо разпространение на добри практики с колеги на местно и регионално ниво
 • Повишена способност за разработване на въпросници, изграждане на работни групи по проекти и оценка на материали
 • Повишено разбиране за това как да се насърчи подобряването на качеството на преподаване и учене
 • По-голямо присъствие на културно и мултикултурно съдържание в класната стая
 • Възможности за насърчаване на иновативното преподаване и практика на международно ниво
 • Развитие на езиковите умения и познание за различните култури
 • Подобряване на международното сътрудничество и развитие в областта на образованието
 • Контакти с други учители в сферата на образование за възрастни, с цел бъдещ обмен и участие в програми за сътрудничество и обучение
 • Подобряване на капацитета като отговор на настоящите нужди на учителите /повишаване на уменията и компетенциите в областта на ИКТ и интеркултурализма/

 

Интеркултурни компетенции и технологии

Вестник ЗВЪН

Към сайта на проекта