Последни новини

ДЗИ

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ
Български език и литература 17 май 2024 г. начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит 20 май 2024 г. начало 08:30 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 22 май - 31 май 2024 г.
СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
Български език и литература 22 август 2024 г. начало 08:30 часа
Втори държавен зрелостен изпит 23 август 2024 г. начало 08:30 часа
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 август - 30 август 2024 г.

 

Заповед за определяне на дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити

 

СЪОБЩЕНИЕ

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Бургас през предходни учебни години, но не са се явили или

не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ през учебната 2023/2024 година, следва лично да подадат заявление

по образец за допускане до ДЗИ.

Срокове:         от 06.02.2024 г. до 16.02.2024 г. (сесия май – юни)

            от 26.06.2024 г. до 08.07.2024 г. (сесия август – септември)

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция, 2 етаж