Последни новини

График за провеждане на часа на класния ръководител

График за провеждане на часа на класния ръководител за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация през II срок на учебната 2023/2024 година