Последни новини

Администрация

УЧИЛИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАНИЕЛА ГЕНОВА

Зам.-директор АСД

daniela.pe.peneva@edu.mon.bg

МАРИЯНА ДРАГАНОВА

Счетоводител

mariyana.draganova@edu.mon.bg

СТЕЛА НЕЙЧЕВА

ЗАС

stela.neycheva@edu.mon.bg

КОСТАДИНКА МЪЖГЪЛОВА

Домакин

kostadinka.mazhgalova@edu.mon.bg

НЕДЯЛКА КАЦАРОВА

Канцелария

nedyalka.katsarova@edu.mon.bg

Обществен съвет school.council@sukim.bg
Официален електронен адрес на институцията info-200234@edu.mon.bg