Прием в І клас

Прием в І клас

 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г.

 

 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БУРГАС

ОБЯВЯВА

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 Г.

 

4 ПАРАЛЕЛКИ С ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК ПО ИЗБОР:

 

1. Испански език

2. Италиански език

3. Руски език

 

Обучението на учениците се осъществява по специалната програма на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от висококвалифицирани преподаватели по системата на Cambridge English.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

 •  Изучаване на чужди езици /английски, руски, испански, италиански, френски, китайски/;
 • Допълнителна подготовка по български език и литература и математика;
 • Компютърен кабинет оборудван с лаптопи за обучение на учениците по всички учебни предмети;
 • Целодневна организация на учебния ден /8:00 – 17:30/, осигурена за всяка отделна паралелка;
 • Реконструирани и модернизирани спортни пространства с отделна секция за учениците от начален етап;
 • Модерно обзаведен ученически стол с алтернативни здравословни менюта и специална зала за първокласниците;
 • Безплатна подкрепителна закуска;
 • Безплатен плод и мляко;
 • Ресурсен кабинет;
 • Логопедичен кабинет;
 • Медицински кабинет;
 • Кабинет педагогически съветници;
 • Библиотека;
 • Видеонаблюдение и охрана.

 

Клубове по интереси:

 • изобразително изкуство – батик, рисуване върху керамични изделия, живопис
 • спорт /таекундо, футбол/
 • музика

 

Ние гарантираме подготовка на високо ниво по всички предмети.

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Бургас е с доказани традиции в чуждоезиковото обучение. В него работят висококвалифицирани преподаватели, осигуряващи отлична езикова подготовка и задълбочени познания по всички общообразователни предмети.

 

ДОБРЕ ДОШЛИ

В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД БУРГАС

УЧИЛИЩЕТО НА НАЙ-ДОБРИТЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!