Последни новини

Актуални новини

Имаме удоволствието да поздравим носителката на наградата “Ученик на годината“ в категория “Изкуства“ I - VII клас Мария Христова Стоева – ученичка от VIIб клас на СУ “Св. св. Кирил и Методий“.

Честито, Мария! Заслужено отличие! Пожелаваме ти още много успехи и отличия в бъдеще!

 
 
 

 

Уважаеми родители, учители, приятели

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 8 декември - 17:30ч Държавна опера – Бургас ВХОД СВОБОДЕН

 


 

 


 

Предстоящо обучение:

1. Тема на обучението: „ СТЕМ – ОБУЧЕНИЕ, КОЕТО ДА НИ НАПРАВИ УСПЕШНИ ЛИЧНОСТИ “

2. Място на провеждане: СУ „ Св. св. Кирил и Методий “ – Бургас

3. Период на провеждане: 21 – 25 ноември 2022 г.

4. Начален и краен час:

                  - 21.11.2022 г. / понеделник / от 13:30 до 18:00 часа.

                  - 23.11.2022 г. / сряда / от 12:30 до 18:00 часа.

                  - 25.11.2022 г. / петък / от 11:00 до 16:00 часа.

5. Наименование на обучителната организация: ВЪТРЕУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ОБУЧЕНИЕ НА ЕКК ПО „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ“

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 7

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Списък с учебниците за учебната 2022 - 2023 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на поправителни изпити - VI клас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График II поправителна сесия за учебната 2021/2022 г. - м. Септември

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол за класиране на учениците, подали заявление за участие в IV етап на класиране

 


 

Уважаеми ученици и родители,

 

Уведомяваме Ви, че за четвърти етап на класиране има 1 свободно място в профил "Софтуерни и хардуерни науки". 

 • Срок за приемане на документите /Заявление по образец и копие на Свидетелство за основно образование/ – от 10.08.2022 г. до 11.08.2022 г. /вкл./
 • Място на приемане на документите: канцелария, етаж II.
 • Работно време на комисията: от 09:00 часа до 16:30 часа

 

Класирането ще бъде публикуването на училищния сайт и на информационното табло на I етаж на 12.08.2022 г. /петък/ следобяд.

 

От ръководството

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на поправителни изпити и на изпити за определяне на срочна/годишна оценка за учебната 2021/2022 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол за класираните ученици в паралелка с изучаване на изобразително изкуство в V клас през учебната 2022/2023 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол за резултатите от изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство проведен на 01.07.2022 г. за прием в V клас

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че запознаването с индивидуалните оценени и проверени писмени работи на учениците от НВО по Математика в VII клас, ще се осъществи в периода 28.06. – 30.06.2022 год. в компютърния кабинет на I етаж, при следния график:

 • Вторник, 28.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;
 • Сряда, 29.06.2022  год. – от 9.00 часа до 13.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа;
 • Четвъртък, 30.06.2022 год. - от 9.00 часа до 13.00 часа.

 


 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е https://priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки паралелката (всяка има различен код и не може да се получи дублиране) или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано медицинско. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането. След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете, и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Подаване“. Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията можете да отидете на място в училище-гнездо, където да подадете своето коригирано заявление. Това е възможно единствено в периода на подаване на заявленията.

            2. Подаване на заявление в училище - Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2021/2022 г., ще приемат документи за участие в класирането за приема на ученици в VIII клас по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на заявления на място в определените училищата за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Образец на заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в определеното за прием на документи училище и да го попълните там на място, за по-лесна обработка и въвеждане на информацията в информациионната система.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, на достъпно място.

На място в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

            При отиването в училище, определено да приема документи за участие в класирането, първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление, за което желаете да бъде извършена корекция.

При условие че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашите желания от заявлението на хартиен носител ще бъдат въведени от длъжностно лице в електронната система. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии, може да носите медицинското свидетелство, което да бъде сканирано и приложено към заявлението Ви. Ако не се прикачи медицинско свидетелство желанието на ученика за професионална паралелка ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но е необходимо да представи медицинското свидетелство при записването. Ако не го представи при записване, то ученикът губи мястото си в класирането.

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на поправителни изпити

 


 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !!!

 

На вниманието на всички ученици от VII клас, които ще се явяват на изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство!

 

Уважаеми ученици,

 

Уведомяваме Ви, че изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство ще се проведе на 21.06.2022 г. /вторник/ от 09:00 часа в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

Учениците да се явят на 21.06.2022 г. в 08:00 часа пред централния вход на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

В сградата на училището за участие в изпита учениците ще се допускат при представяне на документ за самоличност - лична карта/ ученическа лична карта/ ученическа книжка/ задграничен паспорт/ и служебна бележка за явяване на изпити.

 

За изпита за проверка на способностите по изобразително изкуство учениците да носят: моливи, акварелни или темперни бои, четки, линия, триъгълник, транспортир, гума, черен химикал, съд за вода и други по избор на ученика.

Рисувателният лист и глината се осигуряват от училище.

 


 

Предстоящо обучение

Тема: "Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците?" - майсторски клас

Място: синхронно обучение в електронна среда

Период: 11 юни 2022 г. (събота) - присъствени 8 академични часа

Начален и краен час: от 9:30 до 16:30 ч.

Наименование на обучителната организация: УЧА.СЕ

Брой на педагогическите специалисти, заявили желание: 32

 


 

Уважаеми родители,

 
Уведомяваме Ви, че Училищното настоятелство при СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас няма да организира лятна занималня за периода 01.06.2022 г. - 31.08.2022 г. 

 


 

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за дежурство на психолозите на безплатната телефонна линия за психологическа подкрепа

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на втора изпитна сесия за определяне на срочна оценка за I срок

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

 


 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

 

От 05.07.2021 г. до 07.07.2021 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране за приемане в VIII клас след положени изпити чрез тест и проверка на способностите. Подаването може да стане по два начина:

1. Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения.

Адресът е priem.mon.bg. Влизането е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището.

Попълването става, като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните), избирайки паралелката (всяка има различен код и не може да се получи дублиране) или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Желателно е да попълните повече паралелки. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии, трябва да прикачите сканирано медицинско свидетелство. Медицинско свидетелство е задължително да представите при записване в професионална паралелка. Ако не бъде представено на записването, губите мястото си в класирането.

След като попълните исканите от Вас паралелки, внимателно проверете попълненото заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си.

Подаването на заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Подаване“. Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията можете да отидете на място в училище-гнездо, където да подадете своето коригирано заявление. Това е възможно единствено в периода на подаване на заявленията.

            2. Подаване на заявление в училище - Всички училища в област Бургас, в които са се обучавали ученици в VII клас през учебната 2020/2021 г., ще приемат документи за участие в класирането за приема на ученици в VIII клас по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  Няма ограничения за подаване на заявления на място в определените училищата за ученици от други области. Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

Заявление можете да изтеглите от настоящия сайт и да попълните вкъщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в определеното за прием на документи училище и да го попълните там на място.

Списъкът с паралелките за област Бургас ще е изложен в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, на достъпно място.

На място в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Бургас.

За училища, които не са на територията на област Бургас, може да се кандидатства само online.

            При отиването в училище, определено да приема документи за участие в класирането, първо ще Ви бъде направена проверка в електронната система, дали не сте въвели електронно заявление, за което желаете да бъде извършена корекция.

При условие, че няма регистрирано заявление в електронната система, Вашето заявление на хартиен носител ще бъде въведено от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли специалностите – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие. Ако в заявлението Ви има паралелки със специалности от професии, може да носите медицинското свидетелство, което да бъде сканирано и приложено към заявлението Ви. Медицинско свидетелство е задължително да представите при записване в професионална паралелка. Ако не бъде представено на записването, губите мястото си в класирането.

 

Следващата стъпка е заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единия. С това заявлението Ви е прието.

 

Online кандидатстване след завършен VII клас

 


Грамота и Плакет за СУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бургас за 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий,

на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

 


 

ДЕН НА ЕВРОПА - 2021

 


 

ВАЖНО

СЪОБЩЕНИЕ

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, С КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ И ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В КЛАС И В УПРАВЛЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ПРАКТИКА"

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“, КД1 "ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ", СЕКТОР "УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ "

МОБИЛНОСТ 1

Курсове:

- "Интегриране на творчеството и иновациите в преподаването"

- „Всички сме специални“: Включване и подкрепа за ученици със специални потребности в и извън класната стая“

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 03.08 – 08.08.2020 г./ 10.08 – 15.08.2020 г.  

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

МОБИЛНОСТ 2

Курс "Аудиовизуални и социални медии за класната стая"

Работен език: Английски, ниво на владеене – минимум В2

Дати на провеждане: 05.10 - 16.10.2020 г.

Организатор: Europass Teacher Academy (PIC: 947318394)

Място: Барселона, Испания

Предвид усложнената обстановка, свързана с Covid-19, желаещите изпращат своите кандидатури онлайн на адреса на училището soukim@abv.bg, както и на хартиен носител (в канцеларията).

 

 

 

Пълният комплект документи на кандидатите следва да съдържа:

 1. Заявление до директора
 2. План за разпространение на резултатите
 3. Europass езиков паспорт
 4. Професионална автобиография
 5. Професионално портфолио
 6. Анкетна карта за самооценка
 7. Копие от Диплома за висше образование
 8. Копие от други документи, удостверяващи езикови и компютърни компетенции, квалификационни степени, квалификационни кредити, награди, в т.ч. наличие на предишни и настоящи постижения с ученици.
 9. Копие от сертификати за участие в курсове, програми (в т.ч. „Еразъм+“ и други европейски инициативи), семинари, уебинари, членство в професионални организации и др. по преценка на кандидата.

 

Мейлът с прикачения комплект документи именувайте по следния начин:

Erasmus+2020_Application_ImeFamilia

 

КРАЕН СРОК ЗА ОНЛАЙН ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

30.06.2020 г., 16:00 ч.

 

Забележка: Оригиналният комплект документи за кандидатстване (хартиен носител) внесете в канцеларията на училището по възможност в упоменатия по-горе срок. При непреодолими обстоятелства, направете го при първа появила се възможност. Съхранявайте надлежно оригиналния комплект.

 

За въпроси и допълнителна информация:

kim_erasmus@abv.bg

 

Всеки кандидат ще получи обратна връзка за резултатите от първия кръг – кандидатстване по документи.

Кандидатите, представили пълен набор документи, отговарящи на критериите на журито, ще бъдат поканени на събеседване.

Имената и датата ще бъдат обявени допълнително на сайта, както и на информационното табло в сградата на училището.

У С П Е Х    Н А    В С И Ч К И!

 


 

Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас