Икономическо развитие

Икономическо развитие

Икономическо развитие


Прием след завършен VII клас

 

         

        Стратегията, заложена в учебната програма по география и икономика е с теоретична и приложна насоченост: учениците да осмислят значението, мястото и ролята на географските знания като основна и неотменна част от глобалните проблеми на съвремеността, обучението им да допринесе за формиране и повишаване на тяхната географска култура, за постигане на компетентност за ползотворно участие в обществения живот.

        Основните модули, заложени в учебната програма са: природна и хуманитарна география на света, историко-географски региони, география на България, приложна география, картография, икономика. Подготовката е насочена към постигане на високи резултати на Държавните зрелостни изпити, към конкурсните изпити във висшите учебни заведения. Традиционно високи постижения имат нашите ученици от участия в олимпиади и състезания.

         Наред с това хорариумът по английски език осигурява добри възможности за обучение в чужбина. А допълнителните часове по български език и литература дават възможност за успешно представяне на първия задължителен изпит от Държавните зрелостни изпити.

         Широкоспектърна е досегашната реализация на завършилите профилираната паралелка по география и икономика. Зрелостниците ще могат да кандидатстват с оценката от Държавния зрелостен изпит по география и икономика за редица специалности във висшите учебни заведения: „Туризъм”, „Геология”, „География”, „Регионално развитие и политика”, „История и география”, „Социална педагогика”, „Политология”, „Международни отношения”, „Бизнес администрация”, „Публична администрация”, „Икономика на отбраната и сигурността”, „Маркетинг”, „Стопанска логистика”, „Финанси” и много други. Голямата част от нашите възпитаници се реализират в сферата на икономиката и туризма.