Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

 

Прием след завършен VII клас

 

 

        Основната стратегия, заложена в учебната програма по изобразително изкуство е насочена към формиране на цялостен и задълбочен интерес към постиженията на националната и световната художествена култура, към стимулиране и разгръщане на индивидуалния творчески потенциал на всеки ученик и индивидуалните му възможности за пълноценно себеизразяване в изкуството.

   Обучението се провежда в учебни ателиета по графика и живопис, декоративно-приложни изкуства, в специализирани ателиета по склуптура, оборудвани с пещ за печене на керамика и с пособия за работа със скулптурни материали.

       Учениците придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Акцентът върху история на изкуството допринася за солидната теоретична подготовка на учениците, за формиране на естетическата им чувствителност, критерии за изкуството, богата естетическата и обща култура. Заниманията по компютърна графика и дизайн откликват на интереса на младите хора към дигиталното изкуство.

        Училището разполага със собствена галерия. По традиция непрекъснато се поддържат колективни и самостоятелни изложби както в сградата на училището, така и в изложбени зали в Морско казино, в музеи, в изложбената зала на Съюза на художниците. Младите художници участват в множество регионални, национални и международни конкурси. Възможността за постоянни изяви стимулира идеите и творческо себеизразяване на учениците. Ежегодно най-добрите работи се публикуват в училищния вестник и в сайта на училището.

        За всеки клас задължително се организира учебно-творческа практика (пленер) в рамките на една учебна седмица (30 часа), последвана от традиционна изложба, представяща най-доброто от пленера.

        Учебната програма осигурява високо ниво на подготовката за кандидатстване във висши учебни заведения. Ако не продължат образованието си след завършване на гимназия, учениците могат да работят като самостоятелни творци или като изпълнители в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна, в сценографията и костюма, като гримьори и др.

        Особено добри перспективи за завършващите профила ще предостави предстоящото откриване на филиал на Художествената академия в Бургас. До момента възпитаниците на този профил продължават успешно образованието си в специалностите на Художествената академия – „Живопис“, „Стенопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Книга и печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“, „Керамика“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Индустриален дизайн“, „Рекламен дизайн“, „Мода“, както и във ВТУ – „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, „Графичен дизайн и визуални комуникации“, в Лесотехнически университет – „Ландшафтна архитектура“, в Технически университет, София и Варна – „Инженерен дизайн“, във ВИАС – „Архитектура“ или в други хуманитарни специалности.

        Хорариумът по чужд език осигурява много добри възможности за обучение в чужбина. Мнозина от нашите възпитаници, които продължават образованието си в областта на изобразителното изкуство, избират по време на следването си бакалавърски и магистърски курсове в Англия и Италия. Допълнителните часове по български език и литература дават добра възможност за успешно представяне на първия от Държавните зрелостни изпити.

        Сред завършилите профила има художници с национална и международна известност, архитекти, ландшафтни архитекти, работещи в целия европейски свят, стенописци с успешна кариера в САЩ и Европа, изявени художници в областта на книгоиздаването, дизайнери, автори на анимационни филми със значими награди, създатели на виртуални продукти, които се изявяват както в България, така и в Англия, Холандия, Германия, преподаватели в Художествената академия, учители по изобразително изкуство, педагози в началната училищна степен, изявени професионалисти в сферата на рекламата и др.