Последни новини

ДЗИ

СЕСИЯ МАЙ - ЮНИ
Български език и литература 19 май 2023 г.
Втори държавен зрелостен изпит 23 май 2023 г.
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 26 май - 31 май 2023 г.
СЕСИЯ АВГУСТ - СЕПТЕМВРИ
Български език и литература 24 август 2023 г.
Втори държавен зрелостен изпит 25 август 2023 г
Държавни зрелостни изпити по желание на ученика 28 август - 01 септември 2023 г.