Последни новини

Класни ръководители

НАЧАЛЕН ЕТАП
Красимира Пенева Iа клас
Дорена Киндалова Iб клас
Ирена Дончева Iв клас
Ксения Арнаудова Iг клас
Адриана Топчиева IIа клас
Мария Караиванова IIб клас
Калинка Георгиева IIв клас
Силва Радева IIг клас
Станка Георгиева IIд клас
Ана Димова IIIа клас
Весела Милева IIIб клас
Анна Стоянова IIIв клас
Сирма Николова IIIг клас
Ани Ганева IVа клас
Валентина Дунгьова IVб клас
Силия Панайотова IVв клас
Галина Чолакова IVг клас
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Димитрина Балджиева Vа клас
Жечка Димитрова Vб клас
Милена Ганева Vв клас
Таня Иванова Vг клас
Катя Кънева VIа клас
Любомир Тюфекчийски VIб клас
Маргарита Горова VIв клас
Гергана Маргаритова VIг клас
Грета Петрова VIIa клас
Нина Костова VIIб клас
Таня Спирова VIIв клас
Мариана Добрева VIIг клас
Таня Стоянова-Попова VIIд клас
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Диана Иванова VIIIа клас
Еленка Ганчева VIIIб клас
Златка Маринова VIIIв клас
Коста Славов IXа клас
Цветанка Янева IXб клас
Екатерина Харалампиева IXв клас
София Пашова Xа клас
Мария Тодорова Xб клас
Даниела Коджабашева Xв клас
Петя Николова XIа клас
Радка Георгиева-Ралчева XIб клас
Елена Антонова XIв клас
Нина Карагьозова-Рашева XIIа клас
Милена Щерионова XIIб клас
Динка Стоянова XIIв клас