Последни новини

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-4063/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2022 – 2023 г.

 

 

Сесия май - юни

Дати за провеждане

Български език и литература

19 май 2023 г.

Втори държавен зрелостен изпит

23 май 2023 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

 26 май - 31 май 2023 г.

Сесия август - септември

 

Български език и литература

24 август 2023 г.

Втори държавен зрелостен изпит

25 август 2023 г.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

28 август - 01 септември 2023 г.

 

Заявление за допускане до ДЗИ

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предходни учебни години, но не са се явили или не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ през учебната 2022/2023 г., следва лично да подадат заявление по образец за допускане до ДЗИ.

Срокове: от  до  (сесия май-юни)

                от  до  (сесия август-септември)

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция

Полезни връзки

www.mon.bg

www.zamatura.eu