Последни новини

Увереното ми АЗ

На 15.06.2023 г., по инициатива на г-жа Еленка Ганчева – старши учител по биология и здравно образование, с учениците от VІІІ Б клас се проведе занятие на тема: „Увереното ми АЗ“ по програма с мото „Верни на себе си!“. Младежите работиха в малки групи по различни реални ситуации, изразяваха мнение, активно дискутираха и се забавляваха.

 Целта беше подрастващите да придобият умения за противопоставяне на глобалния натиск за красота; да изградят увереност в себе си и в начина, по който изглеждат; да изградят  самоувереност и положителна самооценка, себеуважение и уважение към различните; да поемат контрол върху живота си и да се възползват от възможностите, които им се предоставят.