Последни новини

Национално външно оценяване

 
ВАЖНО!
 
 

IV клас

Дата на изпита

Български език и литература

29 май 2023 г.

Математика

30 май 2023 г.

VІІ клас

 

Български език и литература

13 юни 2023 г.

Математика

16 юни 2023 г.

Чужд език (по желание на ученика)

14 юни 2023 г.

X клас

 
Български език и литература

13 юни 2023 г.

Математика

16 юни 2023 г.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

(по желание на ученика)

19 юни 2023 г.