Последни новини

Квалификации

Предстоящо обучение: 

 

1. Тема: “Съвременни методически насоки в преподаването на математика”  

2. Място на провеждане: синхронно обучение в електронна среда 

3. Период на провеждане: 18-19.02.2023 г. 

4. Начален час: 09,30 

5. Наименование на обучителната организация: ДИКПО - Варна към ШУ “Епископ Константин Преславски” 

6. Заявили желание за участие педагогически специалисти от училище: 2 

 


Предстоящо обучение: 

 

1. Тема на обучението: Изграждане на умения за самостоятелно учене у учениците   

2. Място на провеждане: СУ „ Св. св. Кирил и Методий “ – Бургас 

3. Период на провеждане: 13.02.2023 г. 

4. Начален час: 09:00 

 Краен час: 12:00 

5. Наименование на обучителната организация: ВЪТРЕУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ОБУЧЕНИЕ НА ЕКК ГЦОУД 

6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 16