Последни новини

Педагогически специалисти

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Динка Костова Стоянова Старши учител
Боян Добрев Иванов Учител
Катя Дапчева Кънева Старши учител
Коста Стамов Славов Старши учител
Мария Емилова Тодорова Старши учител
Нина Георгиева Костова Старши учител
Станислава Анастасова Димитрова Зам.-директор по учебната дейност
Таня Иванова Трендафилова Старши учител
Радка Великова Георгиева-Ралчева Старши учител
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език
Видилина Жечева Русева Старши учител
Евелина Александрова Михова Старши учител
Екатерина Георгиева Харалампиева Старши учител
Златка Енчева Маринова Старши учител
Маргарита Димитрова Горова Старши учител
Милена Янкова Ганева Старши учител
Неда Добринова Йорданова Старши учител
Нина Александрова Карагьозова-Рашева Старши учител
Силвия Петкова Пехливанова Старши учител
Руски език
Радка Великова Георгиева-Ралчева Старши учител
Английски език, руски език
Мариета Георгиева Маркова Старши учител
Италиански език
Диана Ралкова Иванова Старши учител
Френски език
   
Испански език
Снежана Великова Няголова Директор
МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Математика
Гинка Димитрова Тодорова Старши учител
Грета Ванева Петрова Старши учител
Жечка  Илиева Димитрова Старши учител
Светла Динева Генова Старши учител
ИТ /информационни технологии/ и Математика 
Славян Димитров Недев Учител
инж. Тодор Стоянов Георгиев Учител, РН ИКТ
Даниела Драганова Коджабашева Старши учител
Информатика и ИТ
инж. Антоанета Иванова Маринова Зам.-директор по учебната дейност
Борислав Митков Динев Старши учител
Виолета Николаева Стойкова Учител
Даниела Димитрова Калъчева Учител
Жулиета Станимирова Кирова Учител
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Елена Гочева Антонова Старши учител
Мариана Маринова Добрева Старши учител
Петя Петрова Николова Старши учител
ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
Екатерина Георгиева Иванова Старши учител
Милена Чернева Щерионова Главен учител
Цветанка Стоянова Янева Учител
Янушка Костадинова Камбурова Учител
ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Снежана Великова Няголова Директор
София Георгиева Пашова Старши учител
БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Димитрина Господинова Балджиева Старши учител
Еленка Радева Ганчева Старши учител
ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Кера Михалева Владикова Старши учител
ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Станислав Петков Бошнаков Старши учител
МУЗИКА
Дамян Валентинов Запрянов Учител
Христина Стефанова Целова Старши учител
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Атанас Иванов Стоянов Старши учител
Таня Димитрова Стоянова-Попова Старши учител
Златина Владимирова Тренчева-Кацарова Старши учител
ТЕХНОЛОГИИ
Любомир Стефанов Тюфекчийски Старши учител
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Борис Костов Ганев Старши учител
Валентина Ганева Мушкова Старши учител
Гергана Янева Маргаритова Старши учител
Пенка Димитрова Деянова Старши учител
Таня Христова Спирова Старши учител
НАЧАЛЕН ЕТАП
Адриана Маринова Топчиева Старши учител
Ана Василева Димова Старши учител
Ани Валентинова Ганева Старши учител
Анна Олегова Стоянова        Учител
Валентина Андонова Дунгьова Старши учител
Весела Георгиева Милева Главен учител
Галина Георгиева Чолакова Старши учител
Галина Димитрова Петкова Старши учител ГЦОУД
Габриела Младенова Тодорова Старши учител ГЦОУД
Габриела Христофорова Воденичарова Учител ГЦОУД
Дорена Илиева Киндалова Главен учител
Денница Динева Паунова Учител ГЦОУД
Деница Братоева Копринарова Учител ГЦОУД
Емилия Вангелова Димитрова Учител ГЦОУД
Златина Димитрова Кръстева Учител ГЦОУД
Ирена Русева Дончева Учител
Йоана Иванова Марева Учител ГЦОУД
Калинка Костова Георгиева Старши учител
Красена Андреева Петкова Учител ГЦОУД
Красимира Иванова Пенева Старши учител
Ксения Валентинова Арнаудова Учител
Маргарита Иванова Атанасова Учител ГЦОУД
Милка Дойнова Христова Старши учител ГЦОУД
Милена Стефанова Стамболийска Учител ГЦОУД
Мария Иванова Караиванова Учител
Радка Добрева Балабанова Старши учител ГЦОУД
Радостина Пройкова Кулева Учител ГЦОУД
Силва Петрова Радева Старши учител
Силвия Дончева Панайотова Старши учител
Сирма Димитрова Николова Старши учител
Станка Георгиева Георгиева Учител
Соня Христова Добрева Учител ГЦОУД
Тинка Георгиева Михалева Старши учител ГЦОУД
РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ
Марияна Кирилова Георгиева Старши учител
ЛОГОПЕД
Светла Георгиева Тодорова