Последни новини

Осъществени мобилности по Национална програма "Иновации в действие"

За трета поредна година нашето училище участва в изпълнение на дейности по Национална програма „Иновации в действие“. Не са много училищата в страната, които включват в мобилностите ученици със специални образователни потребности. А това е изключително важно за тях – влияе върху социализацията им, адаптирането на ново място, създаването на нови приятелства, обогатяването с нови знания, повишаване на самочувствието.

На 20 и 21 април 2023 година двама педагогически специалисти осъществиха първата мобилност по програмата като посетиха 112 ОУ „Стоян Заимов“ - град София, където наблюдаваха иновативни открити уроци. В периода 10 май  – 12 май 2023 година четирима ученици със специални образователни потребности и двама педагогически специалисти /ресурсен учител и логопед/ гостуваха на Второ ОУ „Петко Р. Славейков” - Стара Загора. Това беше втората мобилност на училищата, чиито педагози обмениха идеи и иновативни практики. Нашето училище представи иновация, свързана със спорта боче и положителните й резултати при учениците със специални образователни потребности.

Боче датира от 5 000 г. пр. Хр. и е изключително полезен за учениците със специални нужди. Той допринася за създаване на универсална среда за комуникация и премахване на всички бариери между участниците. Родината на боче е Италия. Разпространен е в Европа от римските воини и наподобява кърлинг, но се играе с керамични топки. Отборите са два, с по четири топки, с различен цвят, а целта е една малка топка, наречена ”палина”. До нея топките трябва да достигнат на най-близко разстояние. Предимство за играта е, че се  изисква концентрация, но същевременно не е необходимо физическо натоварване и е подходяща и за ученици  в инвалидни колички. Боче се играе индивидуално, по двойки и отборно /с четири играча в отбор/.

Представителите от четирите училища – 112 ОУ „Стоян Заимов“ - град София, Второ ОУ „Петко Р. Славейков“ - град Стара Загора, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - град Бургас и  Първо ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ - град Гълъбово, област Стара Загора наблюдаваха и участваха активно в представените добри педагогически практики.

Дейностите по програмата приключиха успешно. Постигнати бяха поставените цели и задачи. Обменените идеи и модели със сигурност ще имат своето продължение в четирите училища, участници в двете мобилности. Спортът е важен за всички ученици, учи ги на правила и толерантност. Той е мощен фактор за социализация и приобщаване на учениците със специални образователни потребности. Наблюдаваните иновативни уроци и споделени педагогически практики предизвикаха голям интерес у учениците и учителите от четирите училища, участници в НП „Иновации в действие“ за учебната 2022-2023 година.