Последни новини

Национално състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ 2024

На 1 и 2 юни 2024 г. община Бургас домакинства националният кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“. В първия ден организаторите на събитието - Регионално управление на образованието – Бургас и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас посрещнаха г-жа Галя Георгиева – държавен експерт в МОН, националната комисия, участниците и техните преподаватели в драматичен театър „Адриана Будевска“ с емоционална музикално-танцова програма.

Състезанието по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ е инициатива на Министерство на образованието и науката, която дава шанс за творческа и личностна изява на ученици от IV, V, VI, VII и X клас, разпределени в 5 възрастови групи. В състезателния ден на 2 юни взеха участие 166 ученици от 78 училища от цялата страна.

Националното състезание по изобразително изкуство има за цел да предостави възможност за творческа изява на ученици със задълбочени знания и придобити практически умения в областта на изобразителното изкуство; да стимулира учениците за личностна изява на придобити изобразителни умения и задълбочени знания от областта на теорията и историята на изкуството; да съдейства за формиране на задълбочен интерес към националното и световното културно-историческо наследство; да подпомага изграждането на художествената и естетическата култура на учениците; да мотивира учителите за работа с ученици с изявени дарби; да предостави възможност на регионално равнище да се сравняват постиженията в областта на обучението по изобразително изкуство.

Топли приветствия и пожелания за творчески успехи към състезателите отправиха г-н Михаил Ненов, зам.-кмет по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ в Община Бургас, г-жа Петя Петрова, началник на РУО –  Бургас, г-жа Галя Георгиева – държавен експерт в МОН, както и от д-р Снежана Няголова - директор на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

Всеки участник получи грамота за участието си, лично връчена от председателя на националната комисия – проф. д. изк. н. Бисер Дамянов. Резултатите от националния кръг ще бъдат публикувани до края на седмицата.

Да, Бургас наистина е град на даровити поети, талантливи музиканти и забележителни художници; град, изпълнен с артистичен дух, град-магия, извор на вдъхновение и свобода! В двата състезателни дни споделихме с радост тези усещания с талантливите участници в националното състезание „Лаборатория за изкуство“ и бъдещи гениални творци.