Последни новини

Национално състезание по изобразително изкуство

Възрастови групи: IV,  V,   VI,  VII,   X  клас

Общински кръг - 25 февруари 2023 г.

Начало на състезанието: 14:00 часа

 

УКАЗАНИЯ

          Учениците изпълняват самостоятелно изобразителна задача. Темата ще бъде обявена в началото на състезанието и ще е свързана с определената за 2022-2023 учебна година глобална тема „Изкуство и математика – в красотата има логика“, която влиза като елемент в регламента на националното състезание и е обвързана с учебния предмет математика.

          Изобразителната задача се изпълнява с материали и пособия на ученика и осигурени от него:  акварел, темпера, пастели, цветни тушове; моливи, креда, въглен, сангин, туш, пастел; триъгълник, линия, пергел, гума, четки, съд за вода, палитра, паус, ножица, син химикал за попълване на данните на ученика на гърба на рисунката.

РИСУВАТЕЛНИТЕ ЛИСТИ ЗА ЯВИЛИТЕ СЕ В УЧИЛИЩЕТО-КООРДИНАТОР,

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - ГР. БУРГАС, СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ УЧИЛИЩЕТО

Формат на рисувателния лист - за живопис – 35/50 см., за графика – 35/50 см., за декоративно-приложни изкуства/дизайн - 35/50 см.

Времетраене на общинския кръг на състезанието:

  • За IV, V, VI, VII и X клас - 3 астрономически часа

 

Молим всички ученици да се явят пред главния вход на училището на 25 февруари 2023 г., събота, не по-късно от 13:20 часа, с документ за самоличност (ученически бележник/ ученическа карта/лична карта).

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!