Последни новини

Занимания по интереси „Дигитални науки“

С радост искаме да Ви споделим нова инициатива, в която могат да се включат учениците на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас през новата учебна година.

В партньорство с Училищна Телерик Академия ще осигурим групи по „Занимания по интереси“ по разработена от тях програма „Дигитални науки“, специално за учениците от училището.

Обучението ще се осъществява по модули и ще се провежда 2 часа седмично като занимания по интереси за следните възрастови групи и направления:

  •         Дигитални науки за ученици от III-IV клас
  •         Дигитални науки за ученици от V-VII клас
  •         Дигитални науки за ученици VIII-XI клас

Програмата е подходяща за тези от, които имат интерес към дигиталните технологии и желание да създават разнообразни проекти.

Учениците ще открият:

  •   как да учат по-бързо, лесно и интересно;
  •   как да работят безопасно и отговорно в дигитална среда;
  •   кои са технологиите, които ще променят света;
  •   кои са професиите на бъдещето и уменията на 21. век;

и още:

  •   ще се запознаят с основите на визуалното програмиране
  •   ще разберат основните принципи за изграждане статичен уеб сайт (за учениците от V до XI клас).

Поетапно, през следващите учебни години, ще бъдат въвеждани обучения и по направленията „Уеб програмиране“ и „Разработка на игри“ за учениците от V до XI клас.

За да сме готови за стартиране през 2023/2024 учебна година е необходимо да проучим желанието Ви за включване в обучението. За целта попълнете формуляра за съответната възрастова група:

Линк за формуляра:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Rs80Py77p563zuiEBt9pvTxrT43bOCpXe0Ep4SeOG5kpOA/viewform?usp=sf_link