Последни новини

Европейска година на уменията (European Year of Skills)

Европейската година на уменията има за цел да преодолее пропуските в уменията в Европейския съюз и да насърчи стратегията на ЕС за умения, която ще помогне за преквалификация на хората с акцент върху уменията в областта на цифровите и екологичните технологии. Това  изисква да се помогне на хората да придобият правилните умения за качествени работни места и да се помогне на компаниите, по-специално на малките и средните предприятия, като се подчертаят националните усилия, както и съществуващите и новите инициативи на ЕС и възможностите за финансиране от ЕС. Той ще подкрепя дейности и събития, свързани с умения в цяла Европа.

През цялата година различни заинтересовани страни, включително Комисията, Европейският парламент, държавите-членки, социалните партньори, публичните и частните служби по заетостта, търговските и промишлени камари, доставчиците на образование и обучение, както и работници и предприятия, работят заедно за насърчаване на развитие на уменията.

Годината започна на 9 май 2023 и ще продължи 12 месеца, като ще бъдат стартирани и популяризирани много действия и инициативи.

Именно във връзка с Европейската година на уменията екипът на проект "Училищно образование - от глобални умения и нагласи към знания" (2022-2-BG01-KA122-SCH-000100391, KA122-SCH - Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование, съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС) подготви поредица от вътрешноучилищни обучения. Презентатори и лектори на обученията са колеги, участвали в европейска мобилност по проекта.

На 24 октомври 2023 г. залата на новия училищен корпус събра ентусиазирани педагози, дошли да почерпят опит от състоялия се в Гент, Белгия, в края на м. юни курс „Глобално образование и критична медийна грамотност: основни елементи в съвременното преподаване“. Госпожа Денница Паунова представи в дълбочина съвременни казуси в сферата на медийната грамотност и успешни стратегии за имплантиране на темата в професионалната работа на колегите си. Участниците с желание се включиха в предизвикателството „Създай 10-те нови Божи заповеди“.

В рамките на Европейската година на уменията ние се фокусираме върху възможностите за нашите учители както да развиват кариерата си, така и да подобряват уменията си в професионален и личностен план.