Е-обучение

Е-обучение

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със създалата се ситуация, от 16.03.2020 г. учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас ще се обучават в електронна среда по седмичната си програма за деня и при следния график:

 

Начален етап

Час

Начало

Край

1

9:00

9:20

2

9:40

10:00

3

10:20

10:40

4

11:00

11:20

5

11:40

12:00

6

12:20

12:40

7

13:00

13:20

 

Прогимназиален и гимназиален етап

Час

Начало

Край

1

9:00

9:30

2

9:40

10:10

3

10:20

10:50

4

11:00

11:30

5

11:40

12:10

6

12:20

12:50

7

13:00

13:30

 

В този времеви диапазон ще осъществявате и електронна комуникация с преподавателите си.

Работете по поставените задачи в сайта на училището, в зависимост от дневната си програма. Изпращайте готовите решения на преподавател до 17:00 часа на съответния ден.

Учителите, които ще работят с Вас в реално време, ще Ви уведомяват своевременно и ще Ви предоставят необходимите пароли за достъп.

За допълнителна, актуална информация и въпроси се обръщайте към класния си ръководител.