Архив 2017-2018 г.

Архив 2017-2018 г.

Графици за провеждане на втора редовна поправителна сесия за учениците в СФО през учебната 2017/2018 г.

Графици за провеждане на първа редовна поправителна сесия за учениците в СФО през учебната 2017/2018 г.

Спортен календар за учебната 2017/2018 г.

Национален спортен календар

Общинска програма за провеждане на ученически игри за учебната 2017/2018 г.

Дневно разписание за учебната 2017/2018 г.

Списък на учебниците за учебната 2017/2018 г.

График за провеждане на изпитни сесии за учениците в СФО през учебната 2017/2018 г.

График консултации II срок на учебната 2017/2018 г.

Класни и контролни работи за II срок на учебната 2017/2018 г.

Национален календар за изяви по интереси

Заповед за Национален календар за изяви по интереси