Прием в І клас

Прием в І клас

Уважаеми родители на първокласници,

 

В условията на извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици в I клас за учебната 2021/2022 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас ще се осъществи по следния начин:

1. На 04.06.2021 г. се обявяват резултатите от първо класиране на електронната страница на Община Бургас за прием на ученици в първи клас и на видно място в училище.

2. До 07.06.2021 г. (вкл.) ще получите на електронната си поща Заявление по образец за записване на Вашето дете в нашето училище.

3. От 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (вкл.) всеки родител, който желае да запише детето си в I клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас трябва да се обади на тел.: 056/ 84-33-98;  056/ 84-60-34 и да потвърди желанието си като съобщи на длъжностното лице личните данни на детето си (три имена и ЕГН).

4. От 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (вкл.) родителят трябва да изпрати на електронната поща на училището soukim@abv.bg:

- коректно попълнено Заявление за записване в I клас за учебната 2021/2022 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас (сканирано и подписано от родителя).

- сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 

Забележка: Съгласно Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на Община Бургас за учебната 2021/2022 година, ако родителите не могат да предоставят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, детето им няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

 

ВАЖНО!!! При констатирани несъответствия, родителят ще бъде лично уведомен по  телефон/ е-mail от наш служител.

 

След нормализиране на обстановката родителите трябва да представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

 

 

От ръководството

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Комисия за прием на заявление за регистриране в електронната система за първи клас от 11.05.2021 г. до 21.05.2021 г.

 


Добре дошли в най - старото бургаско училище -

пазител на традициите и носител на новото

 


Ден на отворените врати

на СУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Бургас

 


Електронна система за записване в I клас

Заповед - прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 г.

Училищен план-прием в I - V клас за учебната 2021/2022 г.