Учители

Учители

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

Динка Костова Стоянова

Старши учител

д-р Добрина Василева Топалова

Старши учител

Катя Дапчева Кънева

Старши учител

Коста Стамов Славов

Учител

Мария Емилова Тодорова

Учител

Нина Георгиева Костова

Старши учител

Станислава Анастасова Димитрова

Зам.-директор по учебната дейност

Таня Иванова Трендафилова

Старши учител

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

Английски език

Виделина Жечева Русева

Старши учител

Екатерина Георгиева Харалампиева

Зам.-директор по учебната дейност

Златка Енчева Маринова

Старши учител

Маргарита Димитрова Горова-Христова

Старши учител

Милена Янкова Ганева

Старши учител

Неда Добринова Йорданова

Старши учител

Нина Згурова Недева

Старши учител

Нина Александрова Карагьозова-Рашева

Старши учител

Силвия Пехливанова

Старши учител

Руски език

Радка Великова Георгиева-Ралчева

Старши учител

Английски език, руски език

Мариета Георгиева Маркова

Старши учител

Италиански език

Диана Ралкова Иванова

Старши учител

Френски език

   

 

 

Испански език

 

Снежана Великова Няголова

Директор

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Математика

Гинка Димитрова Тодорова

Старши учител

Грета Ванева Петрова

Учител

Жечка  Илиева Димитрова

Старши учител

Златина Христова Христова

Старши учител

Светла Динева Генова

Старши учител

Математика и ИТ /информационни технологии/

Радка Иванова Михнева

Главен учител

Тодор Стоянов Георгиев

Учител, РН ИКТ

Информатика и ИТ

Антоанета Иванова Маринова

Учител

Борислав Митков Динев

Старши учител

Даниела Драганова Коджабашева

Старши учител

  Жулиета Станимирова Кирова

Учител

  Славян Димитров Недев

Учител

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Елена Гочева Антонова

Старши учител

 

Мариана Маринова Добрева

Старши учител

Петя Петрова Николова

Старши учител

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Екатерина Георгиева Иванова

Старши учител

Милена Чернева Щерионова

Старши учител

 

Цветанка Стоянова Янева

Учител
  Янушка Костадинова Камбурова

Учител

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

 

Снежана Великова Няголова

Директор

София Георгиева Пашова

Старши учител

Веселин Бориславов Кънчев

Учител

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Димитринка Господинова Балджиева

Старши учител

Еленка Радева Ганчева

Старши учител

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Кера Михалева Владикова

Старши учител

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Станислав Петков Бошнаков

Старши учител

 

МУЗИКА

 

Веселина Вълева Димова

Старши учител

 

Христина Стефанова Целова

Старши учител

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Атанас Иванов Стоянов

Старши учител

Таня Димитрова Стоянова-Попова

Старши учител

 

Златина Владимирова Тренчева-Браткова

Старши учител

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

Любомир Стефанов Тюфекчийски

Старши учител

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Борис Костов Ганев

Старши учител

Валентина Ганева Мушкова

Старши учител

Гергана Янева Маргаритова

Старши учител

Пенка Димитрова Деянова

Старши учител

Таня Христова Спирова

Учител

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Адриана Маринова Топчиева

Старши учител

Ана Василева Димова

Старши учител

Ани Валентинова Ганева

Старши учител

Анна Олегова Стоянова       

Учител

Валентина Андонова Дунгьова

Старши учител

Весела Георгиева Милева

Главен учител

Галина Георгиева Чолакова

Старши учител

Данка Иванова Стоянова

Старши учител

Дорена Илиева Киндалова

Старши учител

Денница Динева Паунова

Учител-ГЦОУД

Диляна Иванова Йовчева 

Учител-ГЦОУД

Елена Георгиева Кирова

Учител-ГЦОУД

Емилия Вангелова Димитрова

Учител-ГЦОУД
Златина Димитрова Кръстева

Учител-ГЦОУД

Ирена Русева Дончева

Учител

Йорданка Иванова Маринова

Старши учител

Калинка Костова Георгиева

Старши учител

Красена Андреева Петкова

Учител-ГЦОУД

Ксения Валентинова Арнаудова

Учител-ГЦОУД

Маргарита Георгиева Котева

Учител-ГЦОУД

Маргарита Иванова Атанасова

Учител-ГЦОУД

Марияна Симеонова Горанова

Старши учител

Милка Дойнова Христова

Старши учител-ГЦОУД
Мария Иванова Караиванова

Учител-ГЦОУД

Радка Добрева Балабанова

Старши учител-ГЦОУД

Силва Петрова Радева

Старши учител

Силвия Дончева Панайотова

Учител

Сирма Димитрова Николова

Старши учител

Соничка Георгиева Кутиева

Старши учител-ГЦОУД

Станка Георгиева Георгиева

Учител-ГЦОУД

Стоянка Жанкова Димитрова

Старши учител-ГЦОУД

Соня Христова Добрева

Учител-ГЦОУД

Тинка Георгиева Михалева

Старши учител-ГЦОУД

 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

Марияна Кирилова Георгиева

Старши учител
 

ЛОГОПЕД

 

Светла Георгиева Тодорова