Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити

Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на ДЗИ и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2020 – 2021 г.

 

НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

НАРЕДБА №1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити

 

Сесия май - юни

Дати за провеждане

Български език и литература

19 май 2021 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

21 май 2021 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

 26 май - 31 май 2021 г.

Сесия август - септември

 

Български език и литература

26 август 2021 г.
08:00 часа

Втори държавен зрелостен изпит

27 август 2021 г.
08:00 часа

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

30 август - 2 септември 2021 г.

 

Заявление за допускане до ДЗИ

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

        Учениците, които са завършили ХІІ клас в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ през предходни учебни години, но не са се явили или не са положили успешно ДЗИ, желаещи да се явят на ДЗИ през учебната 2020/2021 г., следва лично да подадат заявление по образец за допускане до ДЗИ.

Срокове: от 01.03.2021 г. до 19.03.2021 г. (сесия май-юни)

                от 01.07.2021 г. до 16.07.2021 г. (сесия август-септември)

Място: СУ „Св. св. Кирил и Методий“, зам.-дирекция

Полезни връзки

www.mon.bg

www.zamatura.eu