Контакти

Контакти

Телефонна линия за подаване на сигнали - 080010112

Електронна поща - obhvat@mon.bg

За повече информация: http://www.back2school.mon.bg/