Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

 
ВАЖНО!
 
 

IV клас

Дата на изпита

Български език и литература

27 май 2021 г.

10,00 часа

Математика

28 май 2021 г.

10,00 часа  

VІІ клас

 

Български език и литература

16 юни 2021 г.

09,00 часа

Математика

18 юни 2021 г.

09,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.

09,00 часа 

X клас

 
Български език и литература

16 юни 2021 г.

08,00 часа 

Математика

18 юни 2021 г.

08,00 часа 

Чужд език (по желание на ученика)

17 юни 2021 г.

08,00 часа 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности

(по желание на ученика)

по график в периода

11 – 15 юни 2021 г