Учители

Учители

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

Динка Костова Стоянова

Старши учител

д-р Добрина Василева Топалова

Старши учител

Катя Дапчева Кънева

Старши учител

Коста Стамов Славов

Учител

Мария Емилова Тодорова

Учител

Нина Георгиева Костова

Старши учител

Станислава Анастасова Димитрова

Зам.-директор по учебната дейност

Таня Иванова Трендафилова

Старши учител

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

 

Английски език

Виделина Жечева Русева

Старши учител

Екатерина Георгиева Харалампиева

Старши учител

Златка Енчева Маринова

Старши учител

Маргарита Димитрова Горова-Христова

Старши учител

Милена Янкова Ганева

Старши учител

Неда Добринова Йорданова

Старши учител

Нина Згурова Недева

Старши учител

Нина Александрова Карагьозова-Рашева

Старши учител

Руски език

Радка Великова Георгиева-Ралчева

Старши учител

Английски език, руски език

Мариета Георгиева Маркова

Старши учител

Италиански език

Диана Ралкова Иванова

Старши учител

Френски език

  Милена Янкова Ганева

Старши учител

 

Испански език

 

Снежана Великова Няголова

 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

 

Математика

Гинка Димитрова Тодорова

Старши учител

Грета Ванева Петрова

Учител

Жечка  Илиева Димитрова

Старши учител

Златина Христова Христова

Старши учител

Светла Динева Генова

Старши учител

Математика и ИТ /информационни технологии/

Радка Иванова Михнева

Главен учител

Теодора Стоянова Господинова

Учител, РН ИКТ

Информатика и ИТ

Антоанета Иванова Маринова

Учител

Борислав Митков Динев

Старши учител

Даниела Драганова Коджабашева

Старши учител

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Елена Гочева Антонова

Старши учител

 

Любомира Димитрова Донева

Старши учител

Петя Петрова Николова

Старши учител

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Екатерина Георгиева Иванова

Старши учител

Милена Чернева Щерионова

Старши учител

 

Цветанка Стоянова Янева

Учител

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ“

 

Милена Димитрова Гиргицова

Зам.-директор по учебната дейност

Снежана Великова Няголова

Директор

София Георгиева Пашова

Старши учител

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

Димитринка Господинова Димитрова

Старши учител

Еленка Радева Ганчева

Старши учител

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

Диляна Петрова Събева

Старши учител

Кера Михалева Владикова

Старши учител

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Станислав Петков Бошнаков

Старши учител

 

МУЗИКА

 

Веселина Вълева Димова

Старши учител

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

Атанас Иванов Стоянов

Старши учител

Таня Димитрова Стоянова-Попова

Старши учител

 

ТЕХНОЛОГИИ

 

Любомир Стефанов Тюфекчийски

Старши учител

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

Борис Костов Ганев

Старши учител

Валентина Ганева Мушкова

Старши учител

Гергана Янева Маргаритова

Старши учител

Пенка Димитрова Деянова

Старши учител

Таня Христова Спирова

Учител

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Адриана Маринова Топчиева

Старши учител

Ана Василева Димова

Старши учител

Ани Валентинова Ганева

Учител

Анна Олегова Стоянова       

Учител-ГЦОУД

Валентина Андонова Дунгьова

Старши учител

Весела Георгиева Милева

Главен учител

Виделина Красимирова Краева

Учител-ГЦОУД

Галина Георгиева Чолакова

Старши учител

Данка Иванова Стоянова

Старши учител

Дорена Илиева Киндалова

Старши учител

Елена Кирова Георгиева

Учител

Емилия Вангелова Димитрова

Учител-ГЦОУД

Ирена Русева Дончева

Учител

Йорданка Иванова Маринова

Старши учител

Калинка Костова Георгиева

Старши учител

Кана Иванова Тюфекчийска

Старши учител

Маргарита Георгиева Котева

Учител-ГЦОУД

Маргарита Иванова Атанасова

Учител-ГЦОУД

Мария Янкова Чолакова

Старши учител

Мариана Маринова Добрева

Старши учител

Марияна Симеонова Горанова

Старши учител

Милка Дойнова Христова

Старши учител-ГЦОУД

Николина Стоянова Коларова

Старши учител-ГЦОУД

Радка Добрева Балабанова

Старши учител-ГЦОУД

Силва Петрова Радева

Старши учител

Силвия Дончева Панайотова

Учител

Сирма Димитрова Николова

Учител

Соничка Георгиева Кутиева

Старши учител-ГЦОУД

Станка Георгиева Георгиева

Учител-ГЦОУД

Стоянка Жанкова Димитрова

Старши учител-ГЦОУД

Тинка Георгиева Михалева

Старши учител-ГЦОУД

 

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

 

Марияна Кирилова Георгиева

Старши учител
 

ЛОГОПЕД

 

Светла Георгиева Тодорова