Учим за гората

Учим за гората

Учим за гората

ЗДРАВИ ГОРИ ЗА УСТОЙЧИВ КЛИМАТ

 

С неразумната си дейност ние хората променихме значително климата и сами увеличихме мащаба на много екстремни климатични събития. Промените в климата продължават в световен мащаб и засягат и Европа:

 

  • Повишават се температурите на сушата и морето;
  • Моделите на валежите се променят, като обикновено правят влажните райони в Европа още по-влажни (особено през зимата), а сухите райони още по-сухи (особено през лятото);
  • Размерът на ледовете, ледниковият обем и снежната покривка намаляват;
  • Морските нива се покачват;
  • Свързаните с климата екстремални събития като топлинни вълни, тежки валежи и суши се увеличават по честота и интензивност в много райони.

 

През последните години бяха установени нови рекордни нива на някои климатични величини, особено глобалната и европейската температура, световното морско равнище и зимния сезон на Арктическите ледове. Някои климатични промени се ускориха през последните десетилетия, като  например световното покачване на морското равнище и топенето на полярните ледници.

Глобалното изменение на климата значително увеличи вероятността от различни климатични събития и екстремно време в Европа. Надеждността на тази констатация се засилва от напредъка в техниките за ранно прогнозиране на времето.

Промените в климата ще продължат още десетилетия. Прогнозите за климата дават все повече доказателства, че бъдещите климатични промени ще увеличат екстремалните събития до крайност (например горещи вълни, силни валежи, суши, високи скорости на вятъра и бурни урагани) в много европейски региони.

 

Ето защо ние, учители, ученици, родители и съмишленици от най-голямото бургаско училище участваме в международен проект „Дейности в гората за намаляване на климатичните промени“. Работим по него с ясната увереност, че познаването на проблемите и малките, но решителни и осъзнати действия днес, ща бъдат нашият сигурен природен капитал утре. Заедно с нас работят училища от България, Гърция, Кипър и Румъния.

 

СЛЕДВАЙТЕ НИ!

В линка „Образователни ресурси“ на училищния сайт ще намерите много полезни материали.

ГОРИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Горите имат ключово значение в борбата с промените в климата и затова Европейският парламент иска да гарантира доброто им управление.

 

Чрез способността си да абсорбират въглероден диоксид дърветата и горите са наш важен съюзник в усилията за овладяване на климатичните изменения. Европейският парламент прие планове срещу обезлесяването, които карат страните-членки да компенсират загуби на гори с по-добро управление или с увеличаване на горските масиви. Законодателството е част от пакета мерки за изпълнение на ангажиментите на ЕС по Споразумението за климата от Париж.

 

В ЕС има 182 млн. хектара неравномерно разпределени гори, като те покриват 43% от общата суша в ЕС. Горското покритие варира силно по държави. На седем страни - Финландия, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Швеция, се падат над 70% от всички горски площи.

 

Защо горите имат значение

 

Горите изпълняват много полезни функции: те защитават почвата от ерозия, осигуряват местообитание за множество видове, участват във водния кръговрат и регулират местния климат. Чрез фотосинтезата те също така улавят част от въглеродния диоксид.

 

Приносът в борбата с климатичните изменения

 

В контекста на политиката за климата горите се свързват с начина на ползване на земите от хората. Когато увеличаваме горските фондове, това извежда въглероден диоксид от атмосферата. Когато режем дървета или когато превръщаме горите в обработваеми земи или пасища, това има потенциал да увеличи емисиите на парникови газове.

 

Горите в ЕС абсорбират еквивалента на 10,9% от общите емисии на парникови газове всяка година.

 

   Горите абсорбират част от емисиите на парникови газове

 

Законодателното предложение

 

Депутатите в Европейския парламент искат да предотвратят ръста на емисии вследствие на обезлесяване. Гласуваният в Парламента текст налага задължение на страните-членки да компенсират промени в начина на ползване на земите, водещи до повече емисии в атмосферата. Това може да стане чрез по-добро управление на горите или увеличаване на горските площи.

 

Законодателството определя правната рамка след 2021 г. и е част от мерките, които ЕС предвижда, за да бъдат изпълнени ангажиментите по Споразумението за климата от Париж.

 

ЛЮБОПИТНО

ЛИСТОВКА на български език

ЛИСТОВКА на английски език

UNICEF