Училищен стол

Училищен стол

Уважаеми Родители,


Бихме искали да Ви напомним, че във връзка с въвеждането на график за ежеседмична ротация за присъствено и дистанционно обучение на паралелките в училищата, считано от 02.11.2021 г., ако ползвате училищен обяд чрез системата www.e-stol.com, следва да актуализирате и поръчките си за храна.

След като получите информация през кои седмици детето Ви ще е присъствено в училище и през кои седмици ще е на дистанционно обучение, следва да направите поръчки за обяд само за присъствените дни.
В случай, че вече сте направили и заплатили поръчка за дни, в които детето Ви няма да е присъствено, то Ваше задължение е да сторнирате тези дни.
 - Сторнирането става от профила Ви в системата, като най-лесният начин за това е от меню Сторно (същото е възможно и от меню Поръчки)
 - Всички предплатени суми за сторнираните дни ще бъдат захранени по салдото на детето Ви и ще бъдат автоматично приспаднати от следващите Ви поръчки
 - Важно е да спазите крайния срок за сторниране, който е упоменат в системата. След изтичане на този срок сторнирането (както и правенето на поръчки) е невъзможно и сумата няма да може да Ви бъде възстановена.

 

 


 

Уважаеми Родители,

Искаме да Ви уведомим, че поръчките за обяд от училищния стол се правят чрез системата www.e-stol.com. За да използвате системата Ви е необходимо само устройство с интернет, като можете да използвате както компютър, така и телефон или таблет.

През учебната 2021/2022 година системата ще бъде отворена за поръчки от 13.09.2021, след като вече са актуализирани списъците с учениците.

1. Как да създадете профил в системата?

 • Можете да го направите от меню Регистрация или на адрес www.e-stol.com/register
 • Необходимо е да добавите поне 1 дете към профила си, за което да поръчвате храна

2. Как да поръчате?

 • След Вход в профила си, използвайте меню Поръчка
 • Можете да използвате 2 варианта – „Поръчка на пълно дневно меню“ или „Свободна консумация“
 • Ако поръчвате Дневни менюта, просто маркирайте с отметка дните за които искате обяд
 • Ако желаете Свободна консумация, можете за всеки един ден да изберете произволна комбинация от предлаганите ястия за деня

3. Как да заплатите?

 • След като сте създали поръчка за желаните от вас дни, остава само да я заплатите
 • Можете да изберете да платите или онлайн чрез дебитна/кредитна карта, или в брой на една от над 50-те каси на Изипей в Бургас

4. Други

 • Освен поръчки, чрез системата можете още да сторнирате вече заплатени дни (в регламентирания в системата срок). Сумата от сторнираните дни се добавя към салдото на детето Ви и ще бъде автоматично приспадната от следващата поръчка
 • Също така имате възможност да видите пълна история на плащанията и поръчките за изминали дни
 • Детето Ви няма нужда да носи нищо, в училищния стол ще го очаква заплатения обяд

 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез Формата за контакт в сайта или на имейл support@e-stol.com.

 


 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ ПРОДУКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

 

График за доставки на продукти по схема "Училищно мляко"

График за доставки на продукти по схема "Училищен плод"

 


Уважаеми Родители,

Уведомяваме ви, че поръчките за обяд от училищния стол се правят чрез системата www.e-stol.com. За да използвате системата ви е необходимо само устройство с интернет, като можете да използвате както компютър, така и телефон или таблет.

През учебната 2020/2021 година системата ще бъде отворена за поръчки от 14.09.2020г., след като бъдат актуализирани списъците с учениците.

 

1. Как да създадете профил в системата?

·         Можете да го направите от меню Регистрация или на адрес www.e-stol.com/register

·         Необходимо е да добавите поне 1 дете към профила си, за което да поръчвате храна

2. Как да поръчате?

·         След Вход в профила си, използвайте меню Поръчка

·         Можете да използвате 2 варианта – „Поръчка на пълно дневно меню“ или „Свободна консумация“

·         Ако поръчвате Дневни менюта, просто маркирайте с отметка дните, за които искате обяд

·         Ако желаете Свободна консумация, можете за всеки един ден да изберете произволна комбинация от предлаганите ястия за деня

3. Как да заплатите?

·         След като сте създали поръчка за желаните от вас дни, остава само да я заплатите

·         Можете да изберете да платите или онлайн чрез дебитна/кредитна карта, или в брой на една от над 50-те каси на Изипей в Бургас

4. Други

·         Освен поръчки, чрез системата можете още да сторнирате вече заплатени дни. Сумата от сторнираните дни се добавя към салдото на детето ви и ще бъде автоматично приспадната от следващата поръчка

·         Също така имате възможност да видите пълна история на плащанията и поръчките за изминали дни

·         Детето ви няма нужда да носи нищо, в училищния стол ще го очаква заплатения обяд

 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез Формата за контакт в сайта или на имейл support@e-stol.com