Олимпиади

Олимпиади

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА XXXIII ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ - 05.06.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от областния кръг на олимпиадата по философия - 07.02.2021 г.

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Резултати от проведената олимпиада по математика - IV клас 16.01.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада по английски език - 21.01.2021 г.

Резултати от проведенато национално състезание "Ключът на музиката" - 22.01.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада по руски език - 23.01.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада "Знам и мога" - IV клас 23.01.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада по математика - V-VII клас 23.01.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада по философия - 24.01.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада по български език и литература - 06.02.2021 г.

Резултати от проведената олимпиада по история и цивилизации - 06.02.2021 г.