Олимпиади

Олимпиади

2018/2019 година

 

ОЛИМПИАДА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Петокласникът Мирослав Антонов Тодоров се представи отлично на областния кръг на олимпиадата па български език и литература. Ученикът има 29 точки от максимум 30 и е първи в област Бургас сред 119 свои съученици.

Всички останали явили се ученици също са показали отлични и много добри резултати. За поредна година възпитаниците на СУ "Св. св. Кирил и Методий" защитиха достойно името на училището и оправдаха доверието на преподавателите си.

Поздравления и с пожелания за бъдещи успехи!

 


 

2016/2017 година

Национална олимпиада по математика - областен кръг

Ивайла Недялкова Жекова IV клас - първо място

Национална олимпиада по история и цивилизация - областен кръг

Гергана Георгиева Ковачева V клас - трето място

Кристина Димова Кърпичева XI клас - трето място