Обществен съвет

Обществен съвет

ЗАПОВЕД

за избор на членове и резервни членове на Обществения съвет 

при СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Бургас

 

ПРОТОКОЛ

за избор на членове и резервни членове на Обществения съвет 

при СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Бургас

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО!

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

                         На 28.11.2016 г. от 18:00 часа в учителската стая ще се проведе събрание на представителите на родителите за избор на членове и резервни членове на Обществения съвет при СУ "Св. св. Кирил и Методий"- гр. Бургас