Образователни ресурси 01.06.20 г. - 05.06.20 г.

Образователни ресурси 01.06.20 г. - 05.06.20 г.

 

Динка Дойчева – педагогически съветник

Марияна Георгиева - старши ресурсен учител

Светла Тодорова - логопед

четвърти

клас

пети

клас

шести

клас

седми

клас

Български език и литература

Английски език

Математика

Компютърно моделиране

Човекът и обществото

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език 

Математика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

 

осми 

клас

девети

клас

десети

клас

единадесети

клас

Български език и литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Философия

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Френски език

Италиански език

Руски език

Математика

Информатика

Информационни технологии

История и цивилизации

География и икономика

Философия

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Италиански език

Руски език

Математика

Информатика

Информационни технологии

История и цивилизации 

География и икономика

Философия

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Италиански език

Френски език

Руски език

Математика

Информатика

Информационни технологии

История и цивилизация

География и икономика

Философия

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт