НАЧАЛО

НАЧАЛО

 

 

                       

 


 

 


 

 


 

БАЙ ГАНЬО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

 


 


 

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ!

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

 

 

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

 

    Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство на учениците от  VII клас ще се проведе на 20.06 (четвъртък) 2019 г. от 09:00 часа.

     Учениците да се явят  в 08:30 часа пред СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Бургас.

     В сградата на училището за участие в изпита учениците ще се до пускат при представяне на документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото на полагане на изпита.


  

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ