Национално външно оценяване

Национално външно оценяване

 
ВАЖНО!
 
 

IV клас

Дата на изпита

Български език и литература

 9 май 2019 г.

Математика

10 май 2019 г.

Човекът и обществото

14 май 2019 г.

Човекът и природата

16 май 2019 г.

VІІ клас

 

Български език и литература

17 юни 2019 г.

Математика

19 юни 2019 г

X клас

 
Онлайн оценяване на дигитални компетентности

10 - 14 юни 2019 г.