За учениците

За учениците

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Списък с учебниците за учебната 2022 - 2023 г.

 


 

Уважаеми ученици и родители,

 

Уведомяваме Ви, че Министерство на образованието и науката осигурява психологическа подкрепа и консултиране за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията чрез безплатна телефонна линия. Услугата ще е на разположение на нуждаещите се всеки работен ден от 07.12.2021 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч. до края на епидемичната обстановка на тел: 0893 631 573.

 

 


 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

График за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители

 

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ!

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

 

 

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

          Уведомяваме Ви, че на основание Заповед №РД-09-2242/09.09.2019 г. на Министъра на образованието и науката се завишава броя на учениците за прием в I клас за училищата на територията на Община Бургас за учебната 2019/2020 г. 

В тази връзка обявяваме 4 свободни места.

от Ръководството


 

 

Уважаеми ученици,

Уведомяваме Ви, че на официалната страница на Министерството на образованието и науката са публикувани линковете за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания, от I до VII клас включително.

Електронно четими учебници

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната

 

 

есенна

 

коледна за

 I – XII клас

 

междусрочна за

I – XII клас

 

пролетна за

I – XI клас

  пролетна за XII клас

Неучебни дни

 

 

ДЗИ по БЕЛ 

 

II ДЗИ

Начало на втория учебен срок

 

 

I – XII клас

Край на втория учебен срок

 

 

XII клас (13 учебни седмици)

 

I – IV клас (14 учебни седмици)

 

V – VI клас (16 учебни седмици)

 

VII – XI клас (18 учебни седмици)